top of page

Falenderim personal për njerëzit që e meritojnë.

Clyda Herbold – Gjyshja:

          Who took me in at mosha 5 vjeç për shkak të një të kaluare shqetësuese dhe ka qenë gjithmonë aty për mua edhe pse nuknuk e trego me të vërtetë.

Pjesa tjetër e familjes sime:

         Just has been supportive to me e gjithe jeta ime.

Sally Dekard - Këshilltarja e parë e autizmit:

          That died of cancer and më ndihmo me autizmin tim në fëmijërinë time të hershme.

James Lawrence - Këshilltar i dytë i autizmit:

          Now retired and help me në mesin dhe vitet e mëvonshme pas Sally.

 

Mbikëqyrësit e mi të vjetër në punën time të mëparshme:

          They have been instrumental in duke kuptuar dhe punuar me orarin tim për të më ndihmuar të realizoj atë që dua nga jeta.

bottom of page