top of page

ขอบคุณเป็นการส่วนตัวสำหรับคนที่สมควรได้รับมัน

Clyda Herbold - คุณย่า:

          Who took me in at อายุ 5 ขวบ เนื่องจากปัญหาในอดีตและคอยอยู่เคียงข้างฉันเสมอมาแม้ว่าฉันจะไม่อยู่ก็ตาม'ไม่แสดงมันจริงๆ

ส่วนที่เหลือในครอบครัวของฉัน:

         Just has been supportive to me ทั้งชีวิตของฉัน

Sally Dekard - ที่ปรึกษาออทิสติกคนแรก:

          That died of cancer and ช่วยฉันด้วยออทิสติกในวัยเด็กของฉัน

James Lawrence - ที่ปรึกษาออทิสติกคนที่สอง:

          Now retired and help me ในช่วงกลางถึงปีต่อมาหลังจากแซลลี่

 

หัวหน้างานเก่าของฉันที่ทำงานก่อนหน้านี้:

          They have been instrumental in ทำความเข้าใจและทำงานตามตารางเวลาเพื่อช่วยให้ฉันบรรลุสิ่งที่ฉันต้องการในชีวิต

bottom of page