top of page

Лични благодарности на хората, които го заслужават.

Клайда Херболд – баба:

          Who took me in at на 5 години поради някакво тревожно минало и винаги е бил до мен, въпреки че не го правяне го показват наистина.

Останалата част от семейството ми:

         Just has been supportive to me През целия ми живот.

Сали Декард - Първи съветник по аутизъм:

          That died of cancer and помогнете ми с моя аутизъм в ранното ми детство.

Джеймс Лорънс – Втори съветник по аутизъм:

          Now retired and help me в средата до по-късните години след Сали.

 

Старите ми ръководители на предишната ми работа:

          They have been instrumental in разбиране и работа с моя график, за да ми помогне да постигна това, което искам от живота.

bottom of page